Algemene voorwaarden

Lees de algemene voorwaarden a.u.b. zeer zorgvuldig door. Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via [email protected].

De algemene voorwaarden van OAK Den Bosch zijn van toepassing op elk aanbod van OAK Den Bosch en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen OAK Den Bosch en de klant. Door te bestellen en het vakje bij de bestelling aan te vinken, accepteer je de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van OAK Den Bosch, nadat je de mogelijkheid hebt gehad de voorwaarden te downloaden en door te nemen. OAK Den Bosch behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Op de tot stand te komen koopovereenkomst zijn altijd de op dat moment geldende voorwaarden van toepassing. 

De algemene voorwaarden zijn op de homepage van de website van OAK Den Bosch (www.oakdenbosch.nl) te raadplegen, op te slaan en te printen. 

OAK Den Bosch is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61457531.
BTW nummer: NL001786488B13
Snellestraat 45
5211 EM Den Bosch

 1. Totstandkoming van de overeenkomst

De (koop)overeenkomst komt tot stand indien door klant een bestelling bij OAK Den Bosch wordt geplaatst en deze bestelling door OAK Den Bosch digitaal wordt bevestigd (orderbevestiging per e-mail).

 1. Prijzen en kosten

De op de website vermelde prijzen zijn standaard in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Bij druk- en zetfouten is OAK Den Bosch niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 1. Verzendkosten

OAK Den Bosch brengt een bijdrage voor de verzendkosten in rekening. De verzendkosten worden automatisch toegevoegd tijdens de check out.

Nederland: € 4,95 per bestelling. Bestellingen boven de €75,00 worden gratis verzonden.  Verzendkosten naar overige landen kunnen geraadpleegd worden onder het kopje 'Verzenden, ruilen & retourneren'.

 1.   Betaling

Je kunt betalen via iDEAL of via bankoverschrijving. Betalingsverkeer loopt via Mollie, daarom dien je hen als begunstigde te zien bij het betaalproces. OAK Den Bosch levert het artikel, nadat de betaling door haar is ontvangen. Betaling dient plaats te vinden binnen 2 dagen na het plaatsen van de bestelling. De levertijd vangt aan op het moment dat OAK Den Bosch de betaling heeft ontvangen. Op het moment dat OAK Den Bosch binnen 5 dagen geen betaling heeft ontvangen, is zij gerechtigd om de koopovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder enig recht van de klant op schadevergoeding. 

 1. Levering

OAK Den Bosch verstuurt pakketten met Fietskoeriers.nl. Na ontvangst van de bestelling ontvang je direct een orderbevestiging per mail. Indien de bestelde artikelen onverhoopt niet voorradig zijn neemt OAK Den Bosch binnen 2 werkdagen contact met je op. Zodra OAK Den Bosch de betaling heeft ontvangen, gaan wij de bestelde artikelen voor je inpakken. OAK Den Bosch biedt de bestelde artikelen binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling aan bij Fietskoeriers.nl. Wij streven hierbij altijd naar een zo spoedig mogelijke levering. Indien de levertijd de termijn van 30 dagen overschrijdt, heb je het recht de overeenkomst te ontbinden en ontvang je het geld binnen 30 dagen terug op je rekening. Dit geldt niet als de partijen onderling een andere leveringstermijn zijn overeengekomen.

OAK Den Bosch is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van de bestelde artikelen door de bezorgdienst. Bij schade aan de verpakking bij levering moet je vóór opening contact opnemen met OAK Den Bosch, bij gebreke waarvan OAK Den Bosch niet gehouden is je klachten in behandeling te nemen. Het kan zijn dat het product door transport schade heeft opgelopen.

 1. Productaansprakelijkheid

OAK Den Bosch is niet de producent van de te leveren artikelen en niet aansprakelijk voor gebreken in de artikelen. Bij schade als gevolg van gebreken in de artikelen, dien je OAK Den Bosch hierover direct in te lichten, waarna OAK Den Bosch je zal doorgeleiden naar de producent.

 1. Retourneren & ruilen

Indien (een deel van) de bestelling onverhoopt niet aan de wensen voldoet, kan de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst geretourneerd worden. Retourzendingen dienen vooraf via e-mail ([email protected]) kenbaar gemaakt te worden.

Vermeld in de e-mail in ieder geval:

 • naam
 • ordernummer 
 • product
 • reden van retour

Vervolgens dien je de ongebruikte artikelen te retourneren aan OAK. De retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn, de kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de verpakking (incl. labels) van het artikel onbeschadigd is en het artikel niet in gebruik genomen is.

Bij een retourzending, volgens de retourinstructies, betaalt OAK Den Bosch binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen het betaalde bedrag terug. OAK Den Bosch behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking retour zijn gezonden. OAK Den Bosch behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 14 dagen door de klant zijn teruggestuurd. 

Als de maat of kleur van het artikel dat je besteld hebt niet naar wens is, dan kun je dit altijd ruilen (mits voorradig). De verzendkosten hiervan zijn voor rekening van de klant. De aanvraag dient altijd vooraf via e-mail ([email protected]) kenbaar gemaakt te worden. Zodra je aanvraag door ons bevestigd is kun je de artikelen aan ons retour zenden.

 1. Overmacht

OAK Den Bosch is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij OAK Den Bosch en transportstagnatie.

 1. Intellectueel eigendom

Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van OAK (www.oakdenbosch.nl) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OAK Den Bosch te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook. De website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijke beschermd. OAK Den Bosch is auteursrechthebbende.

 1. Klachten

OAK Den Bosch streeft naar tevreden klanten. Mocht je onverhoopt een klacht hebben dan graag een e-mail sturen aan [email protected]. Wij zullen dan in overleg op zoek gaan naar een juiste oplossing.

 1. Privacy 

OAK Den Bosch vindt het belangrijk dat de door consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door OAK Den Bosch gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betaling, transacties en bezorging van de bestelling.

 1. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen OAK Den Bosch en de klant.

Aldus opgemaakt te Rosmalen op 23 mei 2020.